Det pågår heta debatter inom EUs olika organ, en av de senaste är kring huruvida ansiktsigenkänning av människor på publika platser ska vara tillåtet eller inte. EU har en önskan om att harmonisera och balansera ett regelverk men för varje lagstiftare så finns det väl minst 10 kritiker, och nu har många av dessa inom AI-området samlats för att ställa sig emot EUs senaste förslag.

Helt förståeligt är massövervakning en känslig fråga som borde stötas och blötas i omgångar av flera parter. Det finns den ”goda intentionen” att tillåta ansiktsigenkänning och AI-analys över publika platser för att fånga tjuvar, bovar och motverka brottslighet. Samtidigt finns den kontroversiella intentionen att alla då massövervakas i samhället och kan vi göra tillgången till den tekniker säker så att den inte används för felaktiga syften utöver den personliga integriteten som den stampar på.

I ett öppet brev som 170 personer signerat från 55 länder kritiseras nu då EUs förslag som förvisso begränsar användningen men samtidigt inte förbjuder den. Gruppen som signerat som kallar sig ”Access Now” vill helt förbjuda massövervakningen och kräver att EU stöttar förbudet mer eller mindre.

Det lyfts att det finns flera aspekter och dimensioner att ta hänsyn till, som tex att andra länder kommer titta på EUs lagstiftning så den kan vara guidande för hela världens syn i slutändan. Där det i vissa länder inte finns så starka regeringar som kanske vill stötta den rätta tolkningen utan snarare skapa så mycket kryphål som möjligt för att övervaka sin befolkning. Samtidigt finns det fortfarande en omognad i AI-tekniken där den inte är 100% utan kommer göra misstag och då felaktigt identifiera människor som kan få förödande konsekvenser förstås för enskilda individer.

Picture credit to Ryoji Iwata. Photo from Unsplash.